fbpx

Formularz zgłoszeniowy

File size is too big!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest  Remigiusz Gołąbek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Szkoleniowe MediKos Remigiusz Gołąbek 26-600 Radom, ul. Ofiar Firleja 7 lok. 17
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych (imię, nazwisko, miejsce urodzenia, data urodzenia, tytuł zawodowy, adres do korespondencji, dane do rachunku) jest art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług, której jest Pani/Pan stroną.
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz w okresie do zakończenia terminu przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszej umowy.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych takich jak nr telefonu i adres e-mail jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia udzielonej przez Panią/Pana zgody.
7. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże usprawni kontakt i ułatwi realizację umowy.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  danych osobowych.
9. Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od 25 maja 2018r. jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim jedynie w zakresie realizacji umowy.
11. Dane nie będą podlegały profilowaniu.
12. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją "Regulaminu organizacji kursów MediKos”, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wyrażaniem zgody na przesyłanie drogą elektroniczną informacji o nadchodzącym terminie kursu, płatności, aktualnych promocjach lub nowych ofertach.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Remigiusza Gołąbka swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu) w celach informacyjnych i marketingowych, w szczególności w zakresie skierowania oferty, poinformowania o nadchodzącym terminie kursu, płatności, aktualnych promocjach lub nowych ofertach oraz w celu nawiązania kontaktu, zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Przyjmuję do wiadomości, że zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie,  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przyjmuję do wiadomości, że niniejsza zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie,  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej  podstawie przed ej cofnięciem.

 ul. Ofiar Firleja 7 lok. 17 

 26-600 Radom

+48 600447765
kontakt@medikos.com.pl

Newsletter

Zostaw nam swój email, a będziemy Cię informować o nowościach w ofercie.

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.